Petíció

Tisztelt Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség! 

A petíciót aláírók – a magyar sport- és versenymászásban aktívan résztvevő sportolók, szülők, edzők, mászóterem-üzemeltetők, egyesületi vezetők, önkéntesek, MHSSz tagok és sportmászásban érdekeltek – felelősséget érezve a magyar mászósport jövőjéért, azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy a versenymászó szakág a jövőben önálló Sportmászó Szövetségként működjön tovább, az MHSSz-től független szervezetként. Indokaink a következők: 

Az elmúlt évek tendenciája, de kiváltképp a 2023-ban történt, szakági események sorozata a sportág hazai színvonalát negatívan befolyásolták. Olyannyira, hogy a későbbi a fejlődés kilátásai is ellehetetlenülni látszanak.

A sportmászás olimpiai sportággá válásával, és a boulderezés tömeg sporttá válásával egy új időszak köszöntött be a hazai mászósport történetében.

Évről évre olyan új igények, megoldandó feladatok, és kihívások jelentek, és jelennek meg  amelyekhez egy külön sportági, sportmászó szakszövetségre, és egy ennek a vezetésére alkalmas, profi, élsport szemléletű vezetőségre van szükség. Más közép-európai országok (így Csehország vagy Szlovénia) sikerrel vették ezeket a kihívásokat és az elmúlt évtizedben be is kerültek a világ élvonalába. Tették ezt a versenymászásra rendelkezésre álló források okos elköltésével egy kidolgozott és következetesen vitt hosszú távú koncepció mentén, a megfelelő tudás birtokában lévő szakmai stábra támaszkodva. Románia és Szlovákia is látványosan fejlődik, holott korábban Magyarországgal egy színvonalon, vagy alatta voltak.

Az alábbi példákkal azon aggodalmunkat szeretnénk alátámasztani, ami szerint a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban MHSSz)  jelenlegi szervezeti struktúrája, és működési mechanizmusa nem biztosít megfelelő körülményeket a fenti feladatok megoldásához, ezzel pedig a magyar versenymászás nemzetközi színtéren történő reprezentálását, és fejlődését hátráltatja 

Strukturális problémák

Az MHSSZ jelenlegi szervezeti struktúrájának eredményeként az egyesületi közgyűléseken a versenymászásban érintett versenyzők, szülők, edzők, oktatók, mászótermek, versenyszervezők, és útépítők már hosszú idő óta nem tudják érdekeiket megfelelően képviselni, és hallatni a hangjukat. Ennek oka az, hogy a jelenlegi struktúra legfőbb döntéshozó szervében, az egyesületek közgyűlésén a sportmászók mellett hegymászó, sziklamászó, jégmászó, és síalpinista egyesületek is egyenlő  mandátummal szavaznak a versenymászást érintő kérdésekben. Napjainkban az MHSSZ tagegyesületei között (nagyságrendileg 63 egyesület)  28 db sportmászásban érdekelt egyesület van, a többi 35 db egyesületnek egyetlen mászó versenyzője sem volt az elmúlt versenyszezonokban. A sportmászókat tömörítő egyesületekből 11 db van, akiknél egynél több válogatott versenyző van nyilvántartásban.

Ezen számok alapján jól követhető, hogy  hazánk nemzetközi megítélése a mászósportban azon 11 db egyesülethez kötődik, ahol a válogatott versenyzők igazolva vannak. Nekik kellene a nem élversenyző tagok érdekeivel szemben hathatósan képviselni a versenyzők és az edzők szempontjait illetve a mászósport jövőjét.

A vezetőség ezen egyesületeket, egyesületi vezetőket nem vonja be a döntések előkészítésébe és azok meghozatalába sem. 

A 2024.02.28-ai közgyűlés meghívójában egy új struktúra lett napirendre tűzve, amiről az egyesületi vezetők – megint csak az összes egyesületről beszélünk, azokról is akik nem érdekeltek a versenysportban – ígéret szerint 10 nappal korábban kapnak majd tájékoztatást. Kérdéses, hogy ennyi idő alatt  az edzők, a terem tulajdonosok  és a versenyzők véleményét hogyan fogja ez a 11 szervezet becsatornázni.

A szövetség alapszabálya kimondja, hogy a szövetség ügyintéző-képviselő szerve a szövetség elnöksége, amely a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult. Ezek közé tartoznak  a versenymászó ügyek is. A szerv a Szövetség elnökéből, a Hegymászó szakág elnökéből, és a Versenymászó szakág elnökéből áll. Ennek következtében a versenymászást érintő ügyekben a Versenymászó szakág elnökének véleménye kisebbségben van a döntéshozatalban.Ezek alapján pedig kijelenthető, hogy nincs garancia a versenymászó szakágat érintő kérdésekben arra, hogy azok szakmai alapon szülessenek meg. Gyengül a szakág szakmaisága.

A versenymászó szakághoz rendelt koordinációs bizottság

Ha az elnökségi struktúra nem lett volna kellőképp korlátozó, 2021-ben a közgyűlés új Versenymászó szakági Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el, amely létrehozta a koordinációs bizottságot. (A korábbi versenymászó szakági vezető Radics Máté akkor fel is szólalt ezen a közgyűlésen, jelezve az új SZMSZ strukturális hibáit, de le lett szavazva.) Ezen SZMSZ alapján tehát a versenymászó szakág vezetője alá (a gyakorlatban inkább köré) egy koordinációs bizottság került. A bizottság egy 5 fős testület, amelyben az 1-1 főnyi edzői- és sportszakmai munkacsoport vezető mellett 1 fő forrásteremtési munkatárs, 1 fő kommunikációs munkatárs, és 1 fő gazdasági munkatárs vesz részt. Valós csoportról a “munkacsoportok“ mögött csak az edzői és a sportszakmai munkacsoport esetében beszélhetünk, ahova tartoznak (tartoztak) a válogatott edzők (összesen egy-egy szavazattal). A további munkacsoportok mindenhol 1 főt jelentenek:

  • Forrásteremtési munkacsoport : 1 fő
  • Kommunikáció munkacsoport: 1 fő
  • Gazdasági munkacsoport: 1 fő

Röviden összefoglalva ezen három személy (akiknek nincs sportszakmai végzettségük) leszavazhatják a szakmai stáb által összeállított előterjesztéseket! (A gyakorlatban jelenleg az edzői munkacsoportot is egy fő képviseli, mivel a többi edző kilépett.)

Működési problémák

Az előző pontban kifejtett strukturális problémák miatt a rendkívül differenciált működési célú egyesületekből álló közgyűlés jellemzően mindig egy olyan személyt választ ki a szövetség elnöki posztjára, aki a versenymászó szakág érdekeit háttérbe helyezi. 

Remekül mutatja be a szövetség működési anomáliáit, hogy a 2023. májusában megtartott közgyűlésre kiküldött meghívóhoz nem csatolták a 2022-es beszámolót és 2023-as költségvetési tervet sem. Ezt a közgyűlésen sem pótolták, ennek ellenére a közgyűlés ezek hiányában döntött ezek elfogadásáról! Egy felelősen működő szakszövetség olyan szakmai és költségvetési beszámolót készít, amely költségnemenként bemutatja a terveinek megvalósulását.

További súlyos hiányosság, hogy 2023-ban, sem 2024-ben nem volt kihirdetve a válogatott keret tagsága. A kerettagok listája nem kereshető és nem érhető el írásban, továbbá 44 nappal az évkezdet után még mindig nincs kihirdetett versenynaptár a 2024-es évre. A fenti feladatok egy SZAKszövetség sporttörvényben meghatározott első számú feladatait jelentik!

A fent vázolt problémák az alábbi eseményekhez vezettek az elmúlt egy évben: 

2023. tavaszi kilépési hullám:

Az előző pontokban említett problémákból kifolyólag, konfliktusok alakultak ki a szervezeten belül, a versenymászás érdekeit képviselő személyek és a döntéshozó szerv közt. Ennek következtében számos kiváló szakember szakított a szövetséggel. 2023 áprilisában a versenymászó szakág addigi szakmai programjának jelentős részét kivitelező öt válogatott edző közül négyen lemondtak informális tisztségükről, és az év hátralévő részében nem végeztek munkát a szövetség keretein belül. Emellett a hegymászó válogatottból is májusban kilépett pár neves mászó, pl. Urbanics Áron (a hegymászó válogatott vezetője), illetve Kovács Tamás. Ezzel médiaképes és rendkívül tapasztalt, nagy tudású sportembereket vesztett el a szövetség. Itt jegyezzük meg, hogy hegymászó egyesületek (pl. Excelsior) is kiléptek az MHSSz-ből éppen azért, mert a sportmászás és a hegymászás nem összeegyeztethető a jelenlegi struktúrában.

Az edzők felmondását követő napokban, 2023.04.21-én a szövetség elnökasszonya a következő időszakra vonatkozóan emailt küldött ki a válogatott versenyzők szüleinek, amelyben a következőket vázolta fel az év hátralévő részére: 

“A külföldi versenyekre és edzőtáborokra nagyobb létszámú kíséretet, több versenyző  utazó gyereket szeretnénk delegálni és ehhez megfelelő anyagi forrásokat biztosítani”

2022-höz képest a többletforrások, és a sokkal több edzői programban finanszírozott edző ellenére 2023-ban az ifi versenyzők 3 nehézségi, és 3 boulder Európa Kupából csupán 1-1 versenyre jutottak ki.

“A korábbi válogatott edzések helyett várhatóan egy-két napos külföldi edzések lesznek”

Ezekből az eseményekből az év hátralévő részében egy sem valósult meg. Egyetlen hazai válogatott edzőnap került megszervezésre, a szezon befejezte után, aminek a főszervezője azóta felmondott.

“A válogatott keret meghatározása kizárólag az elmúlt időszak hazai és nemzetközi eredményein fog alapulni, átlátható, egyértelmű lesz”

2023-ban a válogatott keret egyetlen külföldi esemény kapcsán sem került írásban meghatározásra, nem voltak átláthatóak és egyértelműek  a válogatási elvek. A résztvevők pusztán szóban lettek értesítve, a be nem válogatott tagok nem lettek értesítve.

“A felépített válogatotti struktúra mellé olyan támogatási rendszert dolgozunk ki, amely teljesen transzparens, egyértelmű, azaz, ha valaki „A” / „B” / „C” kategóriás, akkor világos lesz, hogy milyen anyagi és természetbeni támogatásokra jogosult.”

Ezen támogatási rendszer kidolgozása nem történt meg, így a (kismértékben hasznosult) teremlátogatási pályázat nyertesein kívül az U14 korosztály semmilyen támogatást nem kapott, sem felkészülésében, sem versenyeztetésében a 2023-as évben! 

“Kidolgozásra kerül az utánpótlás nevelés keretrendszere, ami mind számukra, mind pedig a versenyzők számára egy objektív, átlátható jövőképet tud majd adni.”

Ezen keretrendszer a mai napig nem került kidolgozásra, így ennek hiányában az érintett versenyzők továbbra sem képesek sportkarriert tervezni, illetve nincs előttük egy egységes, átlátható jövőkép, ha eredményes versenyzőkké válnak.  

A fenti ígéretek megvalósítására az előző évekhez képest a szövetség az elnök emailjében taglaltak szerint az alábbi többlet forrásokkal rendelkezett: 

“2022-ben 12 millió Ft állami támogatás, valamint két fő utánpótlásedző finanszírozására évi 2,2 millió Ft állt rendelkezése” …“2023-ra ez az összeg 55 millió Ft-os támogatásra bővült, kiegészítve 15 millió Ft nevelő edzői programra (8 fő)”

Ezen forrásnövekedés ellenére a tavalyi év lezajlása alapján kijelenthető, hogy nem történt érdemi előrelépés a nemzetközi versenyeztetésben, és felkészülésben. Mindezek mellett a szövetség hazai versenyrendszerből, a Magyar Kupából is egyre több, nívós terem, és szervező  lép ki. 

A 2024-es évben, másfél hónap elteltével a versenymászást érintő ügyekben eddig az alábbiak tapasztalhatók: 

A mai dátumig (2024.02.13.) az idei évi versenynaptár nem került közlésre, ami kifejezetten hátráltatja a versenyzők felkészülését és nemzetközi versenyeken való eredményes részvételét. A tavalyi év utolsó Magyar Kupáján csupán szóban lett belengetve a versenyrendszer és a versenyformátumok megreformálása, ám ezzel kapcsolatban semmilyen írásos anyag nem jelent meg, és a február 28-i közgyűlés meghívójában sem szerepel a napirendi pontok közt. 

A válogatott tagok idei programjairól továbbra sincs semmi hír, és a feljebb felsorolt hiányosságok továbbra is fennállnak. 

Megítélésünk szerint a jövőre nézve egyetlen megoldási irány hordozza magában a biztosítékát a sportmászó versenysport szakmai fejlődésének: Amennyiben az MHSSz-ből kiválik a sportmászó szakág új, önálló szövetséget alkotva, melynek kizárólag versenyrendszerben induló tagokat felmutatni tudó egyesületek lehetnek tagjai. Ezen új szövetségnek helyre kell állítania a szakma belé vetett bizalmát, hitét. Létre kell hoznia az edzőket, termeket tömörítő szakmai csoportokat, és be kell vonnia önálló felelősséggel a szakmai döntésekbe. 

A szövetségnek átlátható gazdálkodást kell végeznie és a közgyűlésre nem csak az egyesületi vezetőket kell meghívnia, hanem a versenyzőket, edzőket azaz az egyesületeken keresztüli összes tagját! 

* A nyilvános aláírások nagyobb valószínűséggel hozzák meg a petícióval elérni kívánt célt, ezért kérjük a mászóközösség tagjait, hogy lehetőleg jelöljétek be az „Aláírásom legyen nyilvánosan elérhető az interneten” opciót! Természetesen az anonim aláírások is segítenek, de a hatásfokuk sokkal kisebb!

** Megköszönjük, amennyiben releváns, töltitek az opcionális mezőket az alábbiak szerint:

  • „Ha nem saját nevében ír alá, név”: Ha szervezet nevében történik az aláírás, a szervezet neve (pl. egyesület), ha egy kiskorú versenyző gyermek nevében, mint szülő, akkor a gyermek neve
  • „Titulus”: Az alábbiak egyike: versenyző, versenyző szülője, egyesületi vezető, edző, útépítő, terem üzemeltető, MHSSz tag, egyéb

Sportmászó Szövetség mozgalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük